Werkwijze praktijk De Hemisfeer

Een behandeling bij De Hemisfeer bestaat uit drie fasen:

  • Intake
  • Behandeling
  • Afronding

Intake

Tijdens de intake worden uw klachten geïnventariseerd. De hulpverlener bekijkt hoe u op diverse levensgebieden functioneert en vraagt naar uw achtergrond en levensgeschiedenis. U bespreekt samen uw verwachtingen van de therapie en van de therapeut. Ook wordt er besproken welke problemen u wilt aanpakken.

Na de inventarisatie wordt er een behandelplan opgesteld. Dit is een wederzijdse afspraak. Hierin staat waar de therapie zich op richt, en hoe de werkwijze is. Tenslotte kan er een verslag van de intake verstuurd worden naar uw verwijzer. Na de intake wordt u binnen de praktijk verwezen naar een van de behandelaren die het meeste gespecialiseerd is in de klachten waarmee u kampt.

In het geval dat uw problemen niet in het profiel van onze deskundigheid passen, wordt u door ons doorverwezen naar een andere therapeut of instelling.

Wat neemt u mee naar het intakegesprek?

Verwijsbrief

Uw verwijsbrief van de huisarts

Identiteitsbewijs

Uw paspoort of ID kaart

Polisnummer

Polisnummer zorgverzekering

Matching met uw behandelaar

Afhankelijk van uw problematiek vindt er een matching plaats met de behandelaar die binnen de praktijk de meeste kennis en ervaring heeft op het gebied dat relevant is voor uw behandeling.

Behandeling

De therapiefase bestaat uit het uitvoeren van het behandelplan. De lengte van de therapie is afhankelijk van:

  • uw klachten;
  • wat is afgesproken in het behandelplan;
  • actuele omgevingsfactoren in uw leven.

Tijdens de behandeling vindt regelmatig een evaluatie plaats tussen u en uw behandelaar. Deze kan ondersteund worden door het afnemen en bespreken van de uitkomsten van diverse screeningsinstrumenten waarmee de ontwikkeling in uw behandelproces bijgehouden wordt. Het behandelteam van De Hemisfeer bespreekt alle lopende behandelingen in een gezamenlijk overleg.

Afronding van de therapie

Na afloop van de behandeling stuurt de behandelaar, met uw toestemming, een verslag naar uw verwijzer