Voor wie?

De Hemisfeer biedt behandeling voor diverse psychische klachten aan cliënten met verschillende culturele achtergronden. Bovendien hebben wij jarenlange ervaring met behandeling van PTSS en andere trauma gerelateerde klachten bij migranten, Nederlandse veteranen, burgers of veteranen afkomstig uit oorlogsgebieden in het buitenland, asielzoekers en vluchtelingen, NGO-medewerkers, expats, studenten uit het buitenland en cliënten met een (bi-culturele) LHBTQI+ achtergrond.

Onderzoek en behandeling is mogelijk voor individuen, echtparen en gezinnen met psychiatrische problematiek waarvoor Specialistische GGz nodig is.

 

Onze praktijk bevindt zich op de tweede verdieping van een oud herenhuis en is helaas niet goed toegankelijk voor mensen die slecht ter been zijn. 

Entree De Hemisfeer

Met welke problemen kunt u bij ons terecht?

 • Psychische en psychiatrische klachten waarvoor een kortdurende klachtgerichte behandeling niet voldoende is.
 • Psychische en psychiatrische klachten bij migranten en voormalige vluchtelingen
 • PTSS ontstaan door geweldservaringen in de context van oorlog-, politiek- en werk-gerelateerd geweld;
 • Traumaklachten die zijn ontstaan door een- of meerdere schokkende levensgebeurtenissen. Daarnaast behandelen wij complexe vormen van trauma en de daaraan gerelateerde klachten die zijn ontstaan in uitzonderlijke omstandigheden, inclusief morele beschadigingen die hier het gevolg van kunnen zijn;
 • Partnerrelatie en/of gezinsproblematiek ten gevolge van traumatisering;
 • Werk gerelateerde problemen, in het bijzonder bij migranten;
 • Jongvolwassenen (18+) met psychotrauma en migratie-gerelateerde problematiek;
 • 2e generatie-problematiek bij kinderen (18+) van getraumatiseerde ouders;
 • LHBTQI+ cliënten, inclusief sekswerkers en die met een bi-culturele achtergrond.
 • Onderzoek en diagnostiek bij een vermoeden op onderliggende neurodiversiteit, ontwikkelingsproblematiek en/of hechtingstraumatisering.  

 

Heeft u vragen of twijfelt u of u in aanmerking komt voor een behandeling bij praktijk De Hemisfeer? Neem dan contact op.

Soorten behandeling bij De Hemisfeer

 • Individuele Psychotherapie
 • EMDR
 • Narratieve Exposure Therapie (NET)
 • Schematherapie bij trauma-gerelateerde problemen
 • Farmacotherapie

Onderzoek en consultatie

De Hemisfeer biedt ook psychiatrisch onderzoek, advisering en consultatie, leertherapie en supervisie aan huisartsen, GGz, ARBO, UWV en justitie.

Wie behandelen wij niet?

De Hemisfeer biedt geen behandelingen aan voor:

 • Cliënten met verslavingsproblemen;
 • Cliënten die 24 uurs zorg nodig hebben;
 • Crisisgevoelige cliënten (b.v. acute suïcidaliteit en agressie);
 • Cliënten met hersenbeschadigingen;
 • Cliënten met een verstandelijke beperking.

Heeft u buiten kantoorurenhulp nodig?

Neem dan contact op met de dienstdoende huisarts. Deze kan u, als het nodig is, verwijzen naar de crisisdienst van de GGz, of de afdeling spoedeisende hulp van een ziekenhuis.