Specialistische GGZ

De behandeling van psychiatrische aandoeningen is opgenomen in het basispakket van de zorgverzekeringswet. Hierbij geldt de regeling van het verplichte eigen risico. De Hemisfeer behandelt patiënten die voor specialistische zorg (Specialistische GGz) verwezen worden.

De mogelijkheid om zelf uw behandeling te betalen is aanwezig. Wij zijn dan wel verplicht met u af te rekenen volgens de zogenaamde DBC-structuur. Hoe dit precies in zijn werk gaat, zal in dat geval met u overlegd worden.

DBC

Sinds 2008 is de vergoeding van psychiatrische  en psychotherapeutische zorg niet meer per sessie, maar in de vorm van een DBC (Diagnose Behandel Combinatie). Dit betekent dat de zorgverzekeraar één tarief hanteert voor de gehele behandeling. Dat tarief is gebaseerd op het aantal minuten besteed aan de behandeling. Als de behandeling meer dan een jaar duurt, wordt de DBC afgesloten, gedeclareerd en vervolgens wordt er een nieuwe DBC geopend.

In de DBC wordt zowel de directe tijd als de indirecte tijd meegenomen. Directe tijd is de tijd die u doorbrengt met uw behandelaar in de spreekkamer, of de tijd dat u telefonisch contact of e-mailcontact heeft. Indirecte tijd bestaat uit andere werkzaamheden zoals overleg, verslaglegging en overige administratie.

Heeft u een buitenlandse zorgverzekering?

Cliënten met een buitenlandse zorgverzekering zijn welkom in onze praktijk. De cliënt ontvangt dan zelf de DBC factuur die door de cliënt zelf ingediend wordt bij de zorgverzekeraar nadat de betreffende factuur aan ons is voldaan. Wij declareren niet zelf bij buitenlandse verzekeraars vanwege de grote verschillen die er zijn in eisen en voorwaarden voor declaratie. Bij aanvang van de therapie wordt aan de cliënt gevraagd om een zogenaamde ‘agreement to pay’ te tekenen. U kunt het formulier hieronder downloaden. 

Voorwaarden en tarief no-show (wegblijftarief)

Indien een afspraak zonder berichtgeving niet wordt nagekomen of niet minimaal 24 uur van te voren wordt afgezegd, wordt een no-show tarief toegepast. Het tarief voor no-show is € 40,00 per gemiste afspraak.