Klachten

Het is belangrijk dat u klachten of onvrede over de behandeling eerst bespreekt met uw behandelaar. Mogelijk leidt dit niet tot de gewenste oplossing. Voor die gevallen is De Hemisfeer geregistreerd bij de Geschillencommissie Zorg. https://www.degeschillencommissiezorg.nl/.

Indien dit niet leidt tot een oplossing, dan kunt u zich met uw klacht eventueel ook wenden tot de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd of het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.