Klachten

Het is belangrijk dat u klachten of onvrede over de behandeling eerst bespreekt met uw behandelaar. Mogelijk leidt dit niet tot de gewenste oplossing. Of u wilt uw klacht voorleggen aan een onafhankelijke commissie. Dan hebt u de volgende mogelijkheden.

  • Met een klacht over een psychiater wendt u zich tot de klachtencommissie van de Vereniging van Vrijgevestigde Psychiaters in ´s-Hertogenbosch e.o.. Bij uw behandelaar kunt u navragen met wie u contact kunt opnemen. Meer informatie vindt u op de website www.hulpgids.nl (onder de knop 'Recht').
  • Hebt u een klacht over een psychotherapeut of psycholoog, dan vindt u meer informatie op de website www.nvvp.nl  (bij 'Info cliënten', onder de knop 'Klachten').

U kunt zich eventueel ook wenden tot de Regionale Inspectie voor de Geestelijke Gezondheidszorg of een beroep doen op het tuchtrecht.