Praktijkhouders & Regiebehandelaars De Hemisfeer

Boris Drozdek

Dr. Boris Droždek Psychiater

Dr. Boris Drožđek is psychiater en psychotherapeut met meer dan 25 jaar internationale ervaring. Hij is gespecialiseerd in de hulpverlening aan overlevenden van politiek en oorlogsgeweld en in interculturele psychiatrie bij migranten en expats. Boris Drozdek is co-auteur en redacteur van 3 boeken: Broken Spirits (2004), Voices of Trauma (2007) en An Uncertain Safety (2018) en heeft meer dan 50 wetenschappelijke publicaties in internationale tijdschriften en boeken op zijn naam staan. Hij heeft gewerkt in diverse post-conflict gebieden, geeft met regelmaat trainingen en lezingen in Nederland en in het buitenland en is sinds 2003 co-directeur van de International Summer School of Psychotrauma in Dubrovnik, Kroatië. Hij was bestuurslid van de Nederlandstalige Vereniging voor Psychotrauma (NtVP) en lid van het Executive Committee van het International Rehabilitation Council for Torture Victims (IRCT). Op dit moment is hij bestuurslid van ISHHR (International Society for Health and Human Rights).

Boris Drozdek

Dr. Boris Drožđek is psychiater en psychotherapeut met meer dan 25 jaar internationale ervaring. Hij is gespecialiseerd in de hulpverlening aan overlevenden van politiek en oorlogsgeweld en in interculturele psychiatrie bij migranten en expats. Boris Drozdek is co-auteur en redacteur van 3 boeken: Broken Spirits (2004), Voices of Trauma (2007) en An Uncertain Safety (2018) en heeft meer dan 50 wetenschappelijke publicaties in internationale tijdschriften en boeken op zijn naam staan. Hij heeft gewerkt in diverse post-conflict gebieden, geeft met regelmaat trainingen en lezingen in Nederland en in het buitenland en is sinds 2003 co-directeur van de International Summer School of Psychotrauma in Dubrovnik, Kroatië. Hij was bestuurslid van NtVP (Nederlandstalige Vereniging voor Psychotrauma) en lid van het Executive Committee van IRCT (International Rehabilitation Council for Torture Victims). Op dit moment is hij bestuurslid van ISHHR (International Society for Health and Human Rights).

Drs. Jan Rodenburg is klinisch psycholoog en psychotherapeut en werkzaam binnen de Gespecialiseerde GGz sinds 1995. Hij was werkzaam bij Centrum ’45, De Viersprong en Psychotraumacentrum Zuid-Nederland en was actief binnen het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV) en Stichting TOP-GGz. Daarnaast heeft hij gepubliceerd over morele beschadigingen en over trauma en boosheid.  Zijn expertise ligt vooral bij de diagnostiek en behandeling van trauma-gerelateerde problematiek bij bijzondere doelgroepen, zoals Nederlandse veteranen en burgers en veteranen uit diverse buitenlandse conflictgebieden. Door zijn werkverleden heeft hij binnen Nederland contacten binnen de diverse zorginstellingen op het terrein van psychotrauma, zodat er korte lijnen zijn met zorgverleners mocht er samenwerking in onderzoek en behandeling noodzakelijk zijn. Tevens heeft hij samenwerkingsafspraken met zorgverleners die werken met lichaamsgerichte trauma therapieën wanneer de gangbare traumagerichte behandeling tot onvoldoende resultaten leidt.

Jan Rodenburg

Drs. Jan Rodenburg Klinisch Psycholoog

Jan Rodenburg

Drs. Jan Rodenburg is klinisch psycholoog en psychotherapeut en werkzaam binnen de Gespecialiseerde GGz sinds 1995. Hij was werkzaam bij Centrum ’45, De Viersprong en Psychotraumacentrum Zuid-Nederland en was actief binnen het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV) en Stichting TOP-GGz. Daarnaast heeft hij gepubliceerd over morele beschadigingen en over trauma en boosheid.  Zijn expertise ligt vooral bij de diagnostiek en behandeling van trauma-gerelateerde problematiek bij bijzondere doelgroepen, zoals Nederlandse veteranen en burgers en veteranen uit diverse buitenlandse conflictgebieden. Door zijn werkverleden heeft hij binnen Nederland contacten binnen de diverse zorginstellingen op het terrein van psychotrauma, zodat er korte lijnen zijn met zorgverleners mocht er samenwerking in onderzoek en behandeling noodzakelijk zijn. Tevens heeft hij samenwerkingsafspraken met zorgverleners die werken met lichaamsgerichte trauma therapieën wanneer de gangbare traumagerichte behandeling tot onvoldoende resultaten leidt.

Medebehandelaars De Hemisfeer

Dr. Boris Droždek en Drs. Jan Rodenburg werken als regiebehandelaars en praktijkhouders van De Hemisfeer samen met collega’s die ruime ervaring hebben met onze cliënten en de problematiek waarmee onze cliënten zich melden. Op dit moment zijn dit drie Sociaal psychiatrisch verpleegkundigen (SPV) en twee GZ-psychologen die wisselend worden ingezet in trajecten en daarnaast elders werkzaam zijn.

Mw. Maaike van Dijk is sociaal psychiatrisch verpleegkundige en EMDR therapeut. Zij is sinds 2008 werkzaam voor De Hemisfeer naast haar werk als POH-GGz in een groot Gezondheidscentrum. Zij is vanaf 1988 als SPV en EMDR-therapeut verbonden geweest aan diverse GGz-instellingen, waaronder het team voor angst- en stemmingsproblemen van de Reinier van Arkel groep en het Psychotraumacentrum Zuid-Nederland. In haar werk maakt zij naast EMDR ook gebruik van diverse andere methoden voor traumabehandeling, Cognitieve Gedrags Therapie (CGT) en Systeemtherapie.

foto Maaike van Dijk

Mw. Maaike van Dijk SPV & EMDR Therapeut

foto Maaike van Dijk

Mw. Maaike van Dijk is sociaal psychiatrisch verpleegkundige en EMDR therapeut. Zij is sinds 2008 werkzaam voor De Hemisfeer naast haar werk als POH-GGz in een groot Gezondheidscentrum. Zij is vanaf 1988 als SPV en EMDR-therapeut verbonden geweest aan diverse GGz-instellingen, waaronder het team voor angst- en stemmingsproblemen van de Reinier van Arkel groep en het Psychotraumacentrum Zuid-Nederland. In haar werk maakt zij naast EMDR ook gebruik van diverse andere methoden voor traumabehandeling, Cognitieve Gedrags Therapie (CGT) en Systeemtherapie.

Jeroen Drost

Dhr. Jeroen Drost SPV

Dhr. Jeroen Drost werkt sinds 1997 in de GGz als sociaal psychiatrisch verpleegkundige. Hij heeft binnen verschillende delen van de GGz gewerkt zoals de PAAZ, een behandelteam voor ADHD, de crisisdienst en het Psychotraumacentrum Zuid Nederland, waar hij zich in het bijzonder toegelegd had op de behandeling van mensen uit diverse culturen en van voormalige kindsoldaten. Naast zijn werk bij De Hemisfeer is hij ook werkzaam binnen Youz met adolescente en volwassen cliënten.

In zijn werk maakt hij gebruik van diverse elementen uit de Schematherapie, de Mentalisation Based Treatment (MBT) en de Narratieve Exposure Therapie (NET).  Hij geeft ook vakinhoudelijke cursussen aan diverse opdrachtgevers.

Jeroen Drost

Dhr. Jeroen Drost werkt sinds 1997 in de GGz als sociaal psychiatrisch verpleegkundige. Hij heeft binnen verschillende delen van de GGz gewerkt zoals de PAAZ, een behandelteam voor ADHD, de crisisdienst en het Psychotraumacentrum Zuid Nederland, waar hij zich in het bijzonder toegelegd had op de behandeling van mensen uit diverse culturen en van voormalige kindsoldaten. Naast zijn werk bij De Hemisfeer is hij ook werkzaam binnen Youz met adolescente en volwassen clienten.

In zijn werk maakt hij gebruik van diverse elementen uit de Schematherapie, de Mentalisation Based Treatment (MBT) en de Narratieve Exposure Therapie (NET).  Hij geeft ook vakinhoudelijke cursussen aan diverse opdrachtgevers.

Mw. Merlijn Jooren, MSc, is GZ-psycholoog en cognitief gedragstherapeut en in opleiding tot psychotherapeut. Zij is werkzaam bij het Top Referent Trauma Centrum van GGz Eindhoven en werkte voorheen bij Virenze en de Parnassia groep. Zij heeft haar ervaring vooral opgedaan binnen de specialistische GGz. Daar werkte zij oorspronkelijk als orthopedagoog binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie, waardoor zij veel expertise heeft in ontwikkelingsproblematiek, die zij later als GZ-psycholoog is gaan inzetten in de volwassenzorg.

Binnen de Hemisfeer houdt zij zich bezig met de behandeling van verschillende problematiek, onder andere stemmingsklachten, angstklachten, trauma-gerelateerde klachten en ontwikkelingsproblematiek bij volwassenen.

Merlijn Jooren

Mw. Merlijn Jooren GZ-psycholoog, psychotherapeut i.o.

Merlijn Jooren

Mw. Merlijn Jooren, MSc, is GZ-psycholoog en cognitief gedragstherapeut en in opleiding tot psychotherapeut. Zij is werkzaam bij het Top Referent Trauma Centrum van GGz Eindhoven en werkte voorheen bij Virenze en de Parnassia groep. Zij heeft haar ervaring vooral opgedaan binnen de specialistische GGz. Daar werkte zij oorspronkelijk als orthopedagoog binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie, waardoor zij veel expertise heeft in ontwikkelingsproblematiek, die zij later als GZ-psycholoog is gaan inzetten in de volwassenzorg.

Binnen de Hemisfeer houdt zij zich bezig met de behandeling van verschillende problematiek, onder andere stemmingsklachten, angstklachten, trauma-gerelateerde klachten en ontwikkelingsproblematiek bij volwassenen.

Govert Kagenaar

Dhr. Govert Kagenaar SPV & EMDR Therapeut

Dhr. Govert Kagenaar is sociaal psychiatrisch verpleegkundige en EMDR therapeut. Hij is sinds 1992 werkzaam in diverse sectoren van de GGz, o.a. bij Psychotraumacentrum Zuid-Nederland, een TOP klinische voorziening en momenteel binnen de Parnassia Groep en voor een andere vrijgevestigde praktijk. Daarnaast geeft hij trainingen, workshops en advies aan verschillende opdrachtgevers.

Binnen De Hemisfeer houdt hij zich vooral bezig met traumabehandeling. Hij heeft veel ervaring met veteranen en burgers uit vroegere oorlogsgebieden, politiepersoneel en andere geüniformeerden. De verschillende vormen van EMDR behandeling worden door hem voor elke cliënt op maat aangeboden, waarbij er rekening wordt gehouden met de specifieke leefomstandigheden van de cliënt.

Govert Kagenaar

Dhr. Govert Kagenaar is sociaal psychiatrisch verpleegkundige en EMDR therapeut. Hij is sinds 1992 werkzaam in diverse sectoren van de GGz, o.a. bij Psychotraumacentrum Zuid-Nederland, een TOP klinische voorziening en momenteel binnen de Parnassia Groep en voor een andere vrijgevestigde praktijk. Daarnaast geeft hij trainingen, workshops en advies aan verschillende opdrachtgevers.

Binnen De Hemisfeer houdt hij zich vooral bezig met traumabehandeling. Hij heeft veel ervaring met veteranen en burgers uit vroegere oorlogsgebieden, politiepersoneel en andere geüniformeerden. De verschillende vormen van EMDR behandeling worden door hem voor elke cliënt op maat aangeboden, waarbij er rekening wordt gehouden met de specifieke leefomstandigheden van de cliënt.

Mw. Drs. Agnes Moyene-Jansen is GZ-psycholoog en sinds 1989 werkzaam binnen de GGz. Zij was onder meer werkzaam bij Sensis, De Gelderse Roos te Arnhem en het Psychotraumacentrum Zuid-Nederland. Momenteel werkt ze binnen GGz Momentum. Daarnaast geeft zij gastlessen bij verschillende instellingen.

Binnen De Hemisfeer houdt ze zich vooral bezig met diagnostiek en behandeling (waaronder EMDR) van trauma-gerelateerde problematiek bij slachtoffers van geweld uit de verschillende buitenlandse conflictgebieden of cliënten met vroeg kinderlijk trauma en/of ontwikkelingsproblematiek. Zij is tweetalig wat behandeling in het Engels mogelijk maakt.

Agnes Moyene

Mw.Drs. Agnes Moyene GZ- Psycholoog

Agnes Moyene

Mw. Drs. Agnes Moyene is GZ-psycholoog en sinds 1989 werkzaam binnen de GGz. Zij was onder meer werkzaam bij Sensis, De Gelderse Roos te Arnhem en Psychotraumacentrum Zuid-Nederland, momenteel werkt ze binnen GGz Momentum. Daarnaast heeft zij verschillende mediacontacten verzorgt en geeft gastlessen bij verschillende instellingen.

Binnen De Hemisfeer houdt ze zich vooral bezig met diagnostiek en behandeling (waaronder EMDR) van trauma-gerelateerde problematiek bij slachtoffers van geweld uit de verschillende buitenlandse conflictgebieden of cliënten met vroeg kinderlijk trauma en/of ontwikkelingsproblematiek.  Zij is tweetalig wat behandeling in het Engels mogelijk maakt.