Hoe kunt u zich aanmelden bij De Hemisfeer?

U kunt zich persoonlijk of via uw huisarts of medisch specialist, aanmelden via het telefoonnummer 06- 519 69 517. Aanmelding is mogelijk op iedere werkdag tussen 9.00 en 13.00 uur.

In alle gevallen is een verwijzing voor Specialistische GGz verplicht. 

Tijdens het eerste telefonische contact wordt er een inschatting van uw klachten gemaakt en wordt beoordeeld of u met uw hulpvraag bij ons op de juiste plek bent.

Verwijzing door huisarts of medisch specialist

Wilt u de behandeling bij De Hemisfeer vergoed krijgen, dan blijft verwijzing door uw huisarts of medisch specialist nodig. Ook moet er een vermoeden zijn van een psychische aandoening die valt binnen de criteria voor vergoeding vanuit de basisverzekering. De verwijsbrief mag niet ouder zijn dan 6 maanden.

Wachttijd

De wachttijd voor intake fluctueert gedurende het jaar en is afhankelijk van het type behandeling, de behandelaar en de zorgverzekeraar. De wachttijd tussen het intakegesprek en behandeling houden we zo kort mogelijk en voor intake varieert tussen de 1 en 4 weken. Indien u informatie wenst over de actuele wachttijden en de ruimte (die verschilt per zorgverzekeraar) binnen onze praktijk, dan adviseren wij u contact met ons op te nemen.

Voor informatie over de actuele wachttijden kunt u een mail sturen naar info@hemisfeer.nl of telefonisch contact opnemen via ons algemene nummer 06-51969517. 

Wachtkamer De Hemisfeer

Verzekeraars

De Hemisfeer heeft contracten met alle zorgverzekeraars, o.a. met:

Zilveren Kruis/Achmea, VGZ, CZ/Ohra/Delta Lloyd, DSW, Menzis, Multizorg, De Friesland, en andere zorgverzekeraars. 

Helaas is de ruimte bij een aantal verzekeraars beperkt omdat we te maken hebben met een omzetmaximum. Mocht u willen weten welke ruimte er binnen de praktijk is bij de zorgverzekeraar waarbij u bent verzekerd, neem u dan contact op met het secretariaat van de praktijk voor actuele informatie.

Wachttijd

De wachttijd voor intake varieert en kan 2 – 6 weken duren. De wachttijd tussen het intakegesprek en behandeling houden wij zo kort mogelijk en varieert tussen de 1 en 4 weken. Indien u informatie wenst over de actuele wachttijden en de ruimte (die verschilt per zorgverzekeraar) binnen onze praktijk, dan adviseren wij u contact met ons op te nemen.

Voor informatie over de actuele wachttijden kunt u een mail sturen naar info@hemisfeer.nl of telefonisch contact opnemen via ons algemene nummer 06-51969517. 

Wachtkamer De Hemisfeer

Verzekeraars

De Hemisfeer heeft contracten met alle zorgverzekeraars, o.a. met:

Zilveren Kruis/Achmea, VGZ, CZ/Ohra/Delta Lloyd, DSW, Menzis, Multizorg, De Friesland, en andere zorgverzekeraars. 

Helaas is de ruimte bij een aantal verzekeraars beperkt omdat we te maken hebben met een omzetmaximum. Mocht u willen weten welke ruimte er binnen de praktijk is bij de zorgverzekeraar waarbij u bent verzekerd, neem u dan contact op met het secretariaat van de praktijk voor actuele informatie.